הקונסרבטוריון ע"ש אהרון אלקלעי בקרית אונו

בפיקוח משרד החינוך והתרבות

צוות ניהול ומנהלה

לקונסרבטוריון צוות ניהול וסגל מורים מקצועי ומנוסה, הנמנה עם שורת המוזיקאים הראשונה בארץ.


מורי הקונסרבטוריון מאושרים על-ידי משרד החינוך ותחת פיקוחו.


יחד, הם מובילים ומכוונים את התלמיד למסלול התפתחות מוזיקלי בהתאם לכישוריו.

צוות ניהול ומנהלה

מנהלת הקונסרבטוריון:

מירי שניר


מנהל מוזיקלי ומנצח:

גיא פדר


מזכירה:

שני שקד


יו"ר חברי הועד המנהל:

חנן יובל


אב הבית:

חגי עמירן


אחראי מחשוב, אולפן הקלטות ואתר:

שגיא זקוסקי